Tag Archive for: Родителство Училището и Дома

Ден на розовата фланелка: Световен ден за борба с училищния тормоз

Всяка година в последната сряда от февруари се отбелязва деня за борба с училищния тормоз, известен като „Ден на розовата фланелка“.

Как модерният уебсайт променя комуникацията:  Учители, Ученици и Родители

В света, в който общуването и информацията са ключови елементи от ежедневието ни, образователните институции се нуждаят от ефективни начини за поддържане на връзката между учители, директори и родителите на учениците.

Развиване на ключови умения у децата

В постоянно променящите се образователни доктрини и методики е от решаващо значение да дадем на младите хора любов към познанието и трайни умения, които надхвърлят актуалните учебници и текущи изпити.

Идеи за извънкласни дейности, развлечения и забавления

Интересните и познавателни занимания не бива да свършват, когато училищният звънец удари и малчуганите се приберат!

Специални Образователни Нужди (СОП)

Специалните образователни потребности (СОП) обхващат широк набор от индивидуални изисквания

Родителство и Сътрудничество между Училището и Дома

Когато детето ви прави първите си стъпки в света на образованието, ролята ви на подкрепящ родител става по-важна от всякога.