Tag Archive for: СОП

Специални Образователни Нужди (СОП)

Специалните образователни потребности (СОП) обхващат широк набор от индивидуални изисквания