Генетичните тестове за деца – какво смятат учените?