Лаборатория „CellGenetics“

Опознайте миналото, разберете настоящето и изградете бъдещето

Цялостно геномно секвениранe