Събития

За да подкрепим усилията ни за осигуряване на светло бъдеще за деца, родители и семейства, ние регулярно посещаваме различни семинари и събития. Макар да нямаме участие в тях, нито взаимоотношения с техните организатори, ние ги публикуваме тук, защото смятаме, че са извор на свежи идеи и ни предоставят актуална информация за детското развитие, образование, съвети за родителство, здраве, безопасност, професионализъм и др.