Tag Archive for: Специални Образователни Нужди

Специални Образователни Нужди (СОП)

Специалните образователни потребности (СОП) обхващат широк набор от индивидуални изисквания