СТЕМ Обучение

Създадохме тази публикация в подкрепа на мисията ни във Фондация „За Семейството и Децата“ да образова, изгради общност и да предостави на родителите инструментите, необходими за пълноценното развитие на децата им.