Какво трябва да знаете за диагностиката и профилактиката на плода през бременността?

Създадохме тази публикация в подкрепа на мисията ни във Фондация „За Семейството и Децата“ да образова, изгради общност и да предостави на бъдещите родителите инструментите, необходими за пълноценното развитие на децата им.