Съхранението на стволови клетки
здравна застраховка за
цялото семейство

Създадохме тази публикация в подкрепа на мисията ни във Фондация „За Семейството и Децата“ да образова, изгради общност и да
предостави на бъдещите родителите инструментите, необходими за пълноценното развитие на децата им.